Mobiele telefonie

GSM-netwerkgegevens zijn een relatief nieuwe “big data” bron. Daarbij gaat het om gegevens over onder meer locatie, tijdstip en type dataverkeer, die door telecom providers worden opgeslagen bij de communicatie tussen mobiele telefoons en zendmasten. Op basis van geaggregeerd en geanonimiseerd  gegevens heeft het CBS een eerste verkenning (2010-2012) gedaan om te zien of dit soort data gebruikt kunnen worden voor het maken van statistiek.