Methodologisch onderzoek bij het herontwerp van de Gezondheidsenquête 2010

In het kader van het Herontwerp Persoonsenquêtes is de waarneming van de Gezondheidsenquête veranderd. Het face-to-faceonderzoek is vervangen door een mixed-mode design waarbij naast face-to face ook Internet waarneming en telefonische waarneming worden ingezet. Daarnaast zijn er ook een aantal wijzigingen in de vragenlijst doorgevoerd. In deze nota worden methodologische onderzoeken samengevat die in verband met deze veranderingen uitgevoerd zijn. In het bijzonder wordt ingegaan op methodebreuken die door de wijzigingen ontstaan. Daarnaast worden andere aanpassingen in het productieproces beschreven.