Methodologie

Voor de geïnteresseerde lezer is hier een methodologische beschrijving te vinden. In de vijf afzonderlijke paragrafen worden in vogelvlucht verschillende onderwerpen behandeld die van belang kunnen zijn voor het begrijpen van de invloed van ICT op de samenleving. Het gaat om de volgende onderwerpen: informatie- en communicatietechnologie, ICT-goederen en –diensten, de afbakening van de ICT-sector, de telecom-infrastructuur en de invloed van ICT op de samenleving. In de methodologische beschrijving wordt, meer dan in de (reguliere) hoofdstukken van De digitale economie 2006,  aandacht besteed aan de methodologie, context en geschiedenis van bepaalde ICT-gerelateerde onderwerpen.