Methodebreuken in de tijdreeksen over maatschappelijke participatie en milieugedrag

Bij de overgang van de modules Recht en Participatie en Recht en Milieu van het Permanent Onderzoek Leefsituatie naar de Enquête Maatschappelijke Participatie en Milieu zijn methodebreuken opgetreden bij de samenstelling van de doelvariabelen. In deze nota wordt de omvang van deze methodebreuken geschat met behulp van een multivariaat structureel tijdreeksmodel. Daarnaast wordt aangegeven op welke manier met deze methodebreuken wordt omgegaan.