Methodebeschrijving NEV 2015

In dit rapport, dat als achtergronddocument dient bij de Nationale energieverkenning (NEV), wordt beschreven hoe de energiegerelateerde activiteiten in hoofdstuk 7 van de NEV 2015 zijn afgebakend en hoe deze cijfers zijn bepaald.