Lange tijdreeksen gezonde levensverwachting. Beschikbaarheid van enquêtedata gezondheidsindicatoren

De levensverwachting in Nederland is sterk toegenomen de laatste honderd jaar. Terwijl de levensverwachting voor vrouwen bij de geboorte honderd jaar geleden nog circa 54 jaar was, bedraagt deze nu circa 82.