Kwaliteitsrapportage nationale rekeningen

Over de cijfers van de nationale rekeningen die naar Eurostat worden verzonden, worden bijbehorende kwaliteitsrapporten samengesteld.

Hierin wordt beschreven wat de kwaliteit is van de geleverde tabellen op gebied van relevantie, nauwkeurigheid, tijdigheid, toegankelijkheid, duidelijkheid, vergelijkbaarheid en samenhang.