Kwaliteitsrapportage EBB 2012

Met deze kwaliteitsrapportage worden een aantal kwaliteitsaspecten van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) inzichtelijk gemaakt. Het betreft een jaarlijkse rapportage die wat betreft structuur en inhoud de kwaliteitsrapportage volgt die jaarlijks voor Eurostat gemaakt wordt.