Kwaliteitsrapport Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS)

Dit rapport beoogt gebruikers inzicht te geven in onder meer doel, proces, methodiek en publicatiebeleid bij de totstandkoming en het gebruik van de Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS). Ook wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van de output.