Kwaliteitsrapport producentenprijsindex (PPI)

Dit rapport heeft tot doel een compleet beeld te geven van de statistiek van de Producentenprijzenindex (PPI). Belangrijke aspecten die aan de orde komen zijn de definitie van de statistiek, het statistisch proces, de kwaliteit van de cijfers, de gebruikte methodiek, de tabellen die onder deze statistiek vallen, gerelateerde tabellen en verschillende soorten referenties.