Kwaliteitsrapport Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)

Dit rapport heeft als doel een overzicht te geven van de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS), Aspecten die aan de orde komen zijn: het doel van de statistiek, het statistische proces, de kwaliteit van de cijfers, de gebruikte methodiek, de StatLinetabellen die over de statistiek informatie verschaffen en de verschillende soorten referenties.