Kwaliteitsrapport Bijstandsdebiteuren en -fraudestatsitiek

Dit rapport heeft tot doel een overzicht te geven van de Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS). Aspecten die aan de orde komen zijn onder andere het doel van de statistiek, het statistisch proces, de kwaliteit van decijfers en de gebruikte methodiek.