Kwaliteitsrapport Algemene Ouderdomswet uitkeringenstatistiek

Dit rapport beoogt gebruikers inzicht te geven in onder meer doel, proces, methodiek en publicatiebeleid bij de totstandkoming en het gebruik van de Algemene Ouderdomswet uitkeringenstatistiek. Ook wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van de output.