Internetwaarneming van prijzen voor het maken van statistiek

Deze notitie geeft een beeld van het tot op heden (eind 2012) uitgevoerde onderzoek bij het CBS naar de mogelijkheden om internetwaarneming in te zetten voor prijzen van producten en diensten. Hoewel men positief is over de mogelijkheden om internetwaarneming in te zetten bij prijzen, bevindt  onderzoek zich nog in een verkennende fase. Pilots richten zich op de prijswaarneming in de domeinen vliegtickets, benzine, bioscopen, rijscholen en kleding.