Internetomzet in de Productiestatistiek Detailhandel

In de Productiestatistieken van het CBS over de Detailhandel wordt al geruime tijd gevraagd naar de omzetspecificatie van de detailhandelsomzet naar verkoopkanaal. Hier is echter tot op heden nooit apart over gepubliceerd. Dit rapport gaat in op de mogelijkheden om de detailhandelsomzet behaald via internet op grond van de Productiestatistieken te schatten, mede als onderdeel van de interneteconomie.