HSMR 2018 Methodological report

Het CBS heeft net als vorige jaren de Hospital Standardised Mortality Ratios (HSMRs) berekend voor Nederlandse ziekenhuizen. Dit Engelstalige rapport beschrijft de methode die is toegepast voor de berekening van de HSMRs 2016-2018.

Het Excel-bestand 'Classification of variables HSMR 2018' bevat de gebruikte indelingen voor de diagnosegroepen, zwaarteklasse, sociaaleconomische status en de herkomst van de patiënt.

Het Excel-bestand 'Coefficients HSMR 2018.xls' bevat de coëfficiënten en standaardfouten van het HSMR 2016-2018 model per diagnosegroep.