HSMR 2011 Methodological report

Omslag geel zonder reeksvermelding

Het CBS heeft net als vorig jaar de Hospital Standardised Mortality Ratios (HSMRs) berekend voor Nederlandse ziekenhuizen. Dit engelstalige rapport beschrijft de methode die is toegepast voor de berekening van de HSMRs 2009-2011.

Bijlagen bij het rapport:

Het excel-bestand 'Classification of variables HSMR 2011' bevat de ICD9-CM codes naar 50 CCS-groepen, de ICD9-CM codes naar zwaarteklasse en de indeling van de sociaaleconomische status zoals gebruikt voor het jaar 2011.

Het excel-bestand  'Coefficients HSMR 2011.xls' bevat de coefficiënten en standaardfouten van het HSMR 2009-2011 model per CCS-groep.