Handleiding voor de administratieve woningtelling

In de Handleiding voor de administratieve woningtelling zijn de indeling van bouwwerken en categorieën tot bewoning bestemde gebouwen opgenomen. Daarnaast zijn per categorie een definitie, criteria en praktische maatstaven opgenomen en bevat de Handleiding een lijst met typen tot bewoning bestemde gebouwen.