Gedeeltelijke revisie Producentenprijsindex

Vanaf verslagmaand januari 2014 is de publicatie van de Producentenprijsindex (PPI) met basisjaar 2010=100 gedeeltelijk gereviseerd. Het gaat om de tabel PPI naar productgroep (Prodcom). In deze tabel zijn er enkele methodologische verbeteringen doorgevoerd in de tijdreeks voor de verslagmaanden tot en met juli 2012. Het gaat om een nauwkeurigere omrekening van de uitkomsten van de reeks met basisjaar 2005 naar de reeks met basisjaar 2010. Uit onderzoek blijkt dat het effect van deze revisie op de uitkomsten in het algemeen gering is.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Infoservice van het CBS.