Eindrapportage track & trace bronnen voor het CBS

Dit rapport (april 2013) beschrijft een brede verkenning, die binnen de Sector Verkeer en Vervoer van het CBS, is uitgevoerd om inzicht te krijgen of GPS- en AIS-gebaseerde Track & Trace toepassingen kansrijk te zijn voor het maken van statistieken over Logistiek en Vervoer. Twee voorbeelden hiervan zijn uitgewerkt, te weten het gebruik van Smartphones voor het goederenvervoer over de weg en het gebruik van Fleet managementsystemen.