CPI - Toelichting op verschil inflatie volgens CPI en HICP (aangepast t.o.v. versie 15 feb.)