CBS wijzigt publicatiestrategie HICP

Het CBS publiceert de eerste uitkomsten van de Consumentenprijsindex CPI en van de Geharmoniseerde Consumentenprijsindex HICP in de eerste of tweede week na de verslagmaand. In de meeste gevallen is alle opgevraagde prijsinformatie bij het CBS bekend als de eerste uitkomsten worden gepubliceerd en vindt later geen bijstelling meer plaats. Soms is bepaalde prijsinformatie echter niet tijdig beschikbaar en kan de uitkomst later worden bijgesteld.
Om eenduidig gebruik van de cijfers in contracten te vergemakkelijken wordt de eerste uitkomst van de CPI altijd aangeduid als “eerst gepubliceerd” en “voorlopig”. Na een maand wordt de uitkomst normaal gesproken “definitief”.

Voor de HICP-uitkomsten is door het CBS tot nu toe dezelfde strategie gehanteerd, maar daarmee week het CBS af van de meeste andere landen in de EU. Op verzoek van Eurostat wijzigt het CBS de strategie vanaf augustus 2012.

In de HICP-verordeningen wordt geen standaard onderscheid gemaakt tussen eerste voorlopige uitkomsten en latere definitieve. Uitkomsten van de HICP worden uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn en/of een herziening in een latere maand wordt verwacht. Daarbij kunnen sommige gedetailleerde uitkomsten voorlopig zijn en andere niet.
Aan de andere kant kunnen HICP-uitkomsten altijd worden herzien, ook als ze in de vorige maand niet als voorlopig waren gepubliceerd. Herzieningen worden wel altijd als zodanig gekenmerkt.

Deze wijziging zal geen effect hebben op de waarden van de gepubliceerde uitkomsten.

Samengevat zijn de verschillen tussen de kenmerken van de CPI en de HICP vanaf augustus 2012 als volgt:

1.Eerste gepubliceerde cijfer
a. Indien gebaseerd op onvolledige data of als een herziening wordt verwacht
   CPI:  voorlopig
   HICP: voorlopig
b. Indien gebaseerd op volledige data en er geen herziening wordt verwacht
   CPI:  voorlopig
   HICP: geen kenmerk

2. Volgende gepubliceerde cijfers
a. Indien gewijzigd ten opzichte van de vorige publicatie
   CPI:  definitief en herzien
   HICP: herzien
b. Indien niet gewijzigd ten opzichte van de vorige publicatie
   CPI:  definitief
   HICP: geen kenmerk