Bottom-up berekening CO2 personenauto's

Dit rapport beschrijft het onderzoek Bottom-up berekening CO2 en brandstofverbruik van personenauto’s dat door het CBS in opdracht van de EmissieRegistratie (ER) is uitgevoerd. Bij het onderzoek is samengewerkt met TNO. Doel van het onderzoek is om de fuel used emissieberekening te actualiseren op basis van recente inzichten in het specifieke verbruik per kilometer van personenauto’s.