Beknopte leeswijzer StatLine-tabellen Studievoortgang in het middelbaar beroepsonderwijs

In StatLine staan 3 tabellen met uitkomsten over studievoortgang in het middelbaar beroepsonderwijs:

 • MBO herkomstgroepering
 • MBO vooropleiding
 • MBO woonregio

De tabellen over studievoortgang in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bevatten veel informatie en zijn daardoor complex. Deze leeswijzer geeft u enkele voorbeelden van informatie die in deze tabellen staat en geeft handvatten om de informatie die u zoekt uit de tabellen te kunnen halen.

In tabel 1 is te zien dat in schooljaar 2005/’06 ruim 93 duizend deelnemers voor het eerst in het mbo zaten. Een jaar later (begin van jaar 2 = 1 oktober schooljaar 2006/’07) hebben 11,5 duizend deelnemers het mbo verlaten. De rest staat nog ingeschreven. Aan het begin van het derde jaar dat deze deelnemers gevolgd zijn (schooljaar 2007/’08) hebben 22 duizend deelnemers het mbo verlaten. Begin jaar 4 zijn 41 duizend deelnemers vertrokken en begin jaar 5 is dit opgelopen tot ruim 65 duizend deelnemers die zijn vertrokken.

Tabel 1. Uitstroom per peilmoment uit de StatLine-tabel 'MBO herkomstgroepering 2005-2008'

tabel 1

In tabel 2 is van de totale instroom in 2005/’06 bekeken wat begin van jaar 2 het hoogste diploma was dat door de deelnemers is behaald en op welk niveau dat was. Begin jaar 2 hebben van de ruim 93 duizend eerstejaars van cohort 2005/’06 ruim 87 duizend leerlingen nog geen diploma behaald. Van 11,5 duizend deelnemers die begin jaar 2 het onderwijs hebben verlaten deden ruim 9 duizend deelnemers dat zonder diploma. Van de uitstroom begin jaar 3 (22 duizend deelnemers) verlieten 14 duizend leerlingen het mbo zonder diploma. Begin jaar 4 waren 41 duizend studenten vertrokken waarvan ruim 16 duizend zonder diploma. Begin jaar 5 waren er ruim 65 duizend (70 procent van de instroom) uitvallers waarvan 17 duizend zonder diploma (18 procent van de instroom).

Tabel 2. Uitstroom naar behaald diploma per peilmoment uit StatLine-tabel 'MBO herkomstgroepering 2005-2008'

tabel 2

De tabel herkomstgroepering kan worden uitgesplitst naar de volgende variabelen:

 • geslacht
 • herkomstgroepering

De tabel vooropleiding naar:

 • geslacht en herkomstgroepering
 • vooropleiding 

De tabel woonregio naar:

 • geslacht en herkomstgroepering
 • gemeentegrootte
 • vier grootste gemeenten
 • provincies