Basisverlegging producentenprijsindex (PPI) naar 2010=100

Per 4 maart 2013 is het CBS overgegaan op het publiceren van PPI-reeksen op basis van 2010=100. In dit document staat meer informatie over deze basisverlegging.