Basisverlegging prijsindexcijfers Grond-, weg-, en waterbouw 2005=100

Om de prijsontwikkelingen van verschillende deelgebieden in de Grond-, weg- en waterbouw (GWW) in Nederland te volgen, publiceert het CBS ieder kwartaal de prijsindexcijfers van de GWW. Met ingang van april 2011 worden de prijsindices GWW gepubliceerd met een nieuw referentiejaar, te weten het jaar 2005.