Basisverlegging prijsindex Grond-, weg- en waterbouw 2010=100

Erratum 24 december 2014: Na controle van het document Basisverlegging inputprijsindexcijfers Grond-, weg- en waterbouw van 2005=100 naar 2010=100 is gebleken dat één tabel enkele onjuistheden bevatte. Tabel 3.1.1 op pagina 6 toonde onjuiste percentages bij het aandeel Bruggen en tunnels en de onderverdeling Arbeid en Materiaal en materieel voor de reeks 2010=100. Inmiddels is deze tabel vervangen door een nieuwe tabel met de juiste cijfers. Tevens is er aan het document een bijlage toegevoegd waarin een overzicht is opgenomen met daarin de gewichten per 2-digit prodcomgroep en de arbeid voor de gepubliceerde reeksen 2010=100.