Basisverlegging Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten naar 2010 = 100

Dit document beschrijft het inputprijsindexcijfer van de bouwkosten van woningen. Het beschrijft de veranderingen die als gevolg van de basisverlegging zijn doorgevoerd en bevat het wegingschema. De berekeningsmethode wordt in dit document niet behandeld.