Wat de toekomst brengen moge...

Lesplan economie voor bovenbouw havo/vwo over de huidige economische situatie dat is ontwikkeld door het Expertisecentrum Economie en Handel.

 Zakgeld

 

Wat de toekomst brengen moge...

Ook in het nieuwe examenprogramma Algemene Economie havo/vwo bovenbouw neemt de macro-economie een belangrijke plaats in. Begrip van en inzicht in de conjuncturele situatie van de economie zijn daarbij vereisten. Leerlingen moeten in staat zijn op grond van statistisch materiaal een analyse van de economische situatie en een onderbouwde toekomstvoorspelling te maken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt al jaren mooi statistisch materiaal waarmee leerlingen aan de slag kunnen. Deze mini-lessenserie wil het materiaal van het CBS zo aanbieden, dat het voor leerlingen aantrekkelijk is om er mee aan de slag te gaan.

De docent kan de uitwerkingen van de lessen opvragen via lerenmet@cbs.nl.

Uitgangspunten

Bij het maken van deze mini-lessenserie is van de volgende uitgangspunten uitgegaan:

  • Leerlingen moeten worden uitgedaagd om zelf economische teksten te produceren;
  • Er moet worden gestart dicht bij de belevingswereld van de leerlingen;
  • De ingezette leermiddelen moeten leiden tot een afwisseling in de lessen;
  • Leerlingen moeten zo veel mogelijk zelfstandig door het materiaal kunnen gaan.

 

Benodigdheden

  • Twee lesuren van 50 minuten;
  • Voor iedere leerling een PC met internetaansluiting;
  • Iedere leerling heeft oortjes nodig om filmpjes te bekijken;
  • Hand-out (invulformulier) waarop de vragen gemaakt kunnen worden.

Meer informatie:

Lesplan