Waar haalt de overheid haar inkomsten vandaan?

Lesplan economie voor bovenbouw vmbo over de inkomsten van de overheid dat is ontwikkeld door het Expertisecentrum Economie en Handel.

Overheidsinkomsten VMBO-bovenbouw

Waar haalt de overheid haar inkomsten vandaan?

De lessenserie is ontwikkeld rond het onderwerp overheidsinkomsten. De economische bril die de leerlingen dragen zal gaan over het Rijk van de overheid: "Wat voor inkomsten krijgt het Rijk binnen en waar komen die vandaan?".

Tijdens deze lessen gaan de leerlingen zelfstandig achter de computer twee powerpointpresentaties doorlopen. Terwijl ze bezig zijn kunnen ze op het opdrachtenblad de antwoorden invullen. Bij het maken van de opdrachten wordt gebruik gemaakt van de website van het CBS waar ze grafieken moeten lezen. Alle opdrachten worden duidelijk uitgelegd waardoor leerlingen zelfstandig door kunnen werken. Ook de theorie wordt in de presentaties besproken.

De lessenserie kan als vervanging dienen voor de volgende methodes/hoofdstukken:

  • Pincode; Hoofdstuk 6, par. 2 Waar gaat ons geld naartoe?
  • Percent; Hoofdstuk 15, par. 4 Rijksinkomsten;
  • Index; Domein 3, par. 2, Thema 6, par. 7 en Thema 7, par. 4.

Benodigdheden

  • Twee lesuren van 50 minuten;
  • Voor iedere leerling een PC met internetverbinding;
  • Voor iedere leerling oortjes om filmpjes te bekijken;
  • Handout waar de vragen op gemaakt kunnen worden.

Werkwijze

De leerlingen kunnen zelfstandig de lessen doorwerken. Als de leerlingen een les af hebben kunnen ze de standaard uitwerkingen bekijken. Omdat in deze les een actuele context, de database van het CBS, wordt gebruikt, is het wel wenselijk dat de docent de actuele vragen bespreekt met de klas. De docent kan zelf kiezen op welke momenten en hoe vaak de stof centraal besproken wordt. Het is ook mogelijk de lessenserie klassikaal door te lopen. De docent kan de uitwerkingen opvragen via lerenmet@cbs.nl.

Les 1:

Lesplan

Les 2:

Lesplan