Verdien jij meer zakgeld?

Lesplan economie voor bovenbouw vmbo over prijsveranderingen en inflatie dat is ontwikkeld door het Expertisecentrum Economie en Handel.

Zakgeld

De lessenserie is ontwikkeld rond de thema's prijsveranderingen en inflatie. De economische bril die wordt gebruikt is de bestaansgerichtheid van de leerling: "Wat zijn de gevolgen van prijsveranderingen voor de hoogte van mijn zakgeld; verdien jij meer zakgeld?"

De lessenserie is zo opgebouwd dat na een context de leerlingen vragen gaan beantwoorden. Vervolgens wordt de theorie duidelijk gemaakt, waarna geoefend wordt in een actuele context. Er wordt in de lessenserie inductief gewerkt.

De lessenserie kan als vervanging dienen voor de volgende methodes/hoofdstukken:

 • Pincode; Hoofdstuk 1 Geld genoeg?;
 • Percent, Hoofdstuk 2 Inkomsten en Uitgaven;
 • Index; Thema 6 Wonen, Hoofdstuk 1 Wonen en Welvaart;
 • In Balans; Hoofdstuk 2 Economisch Denken;
 • Praktische Economie; Hoofdstuk 1 Kiezen en Kopen, paragraaf 2 Wat kopen jongeren?; Hoofdstuk 2 Geld moet rollen, paragraaf 5 Wat is geld waard?

Voor het rekenen met procenten worden de volgende methoden gebruikt in de lessenserie:

 • verhoudingstabel
 • kruistabel
 • formule (nieuw - oud / oud x 100)

Benodigdheden

 • Twee lesuren van 50 minuten
 • Voor iedere leerling een PC met internetaansluiting;
 • Iedere leerling heeft oortjes nodig (leerlingen moeten filmpjes bekijken die aangegeven zijn door links in de PowerPoint presentatie. Hierin wordt informatie verstrekt over de opdracht die erop volgt.);
 • Handout (invulformulier) waarop de vragen gemaakt kunnen worden.

Werkwijze

De leerlingen kunnen zelfstandig de lessen doorwerken. Als de leerlingen een les af hebben kunnen ze de standaard uitwerkingen bekijken. Omdat in deze lessen een actuele context wordt gebruikt (de website van het CBS) is het wel wenselijk dat de docent de actuele vragen bespreekt met de klas. De docent kan zelf kiezen op welke momenten en hoe vaak de stof centraal besproken wordt. Het is ook mogelijk de lessenserie klassikaal te doorlopen. De docent kan de uitwerkingen opvragen via lerenmet@cbs.nl.

Les 1

Lesplan

Les 2

Lesplan