Ben jij uniek?

Lesplan economie voor onderbouw vmbo dat is ontwikkeld door het Expertisecentrum Economie en Handel.

Zakgeld

 

Ben jij uniek?

De lesmodule is ontwikkeld rond het begrip budget. De economische bril die wordt gebruikt is de bestaansgerichtheid van de leerling: "Wat is een budget en besteed ik dit op een unieke wijze?".

De lessenserie is zo opgebouwd dat na een context de leerlingen vragen gaan beantwoorden. Vervolgens wordt de theorie duidelijk gemaakt, waarna geoefend wordt in een actuele context. Er wordt in de lessenserie inductief gewerkt.

De lessenserie kan als vervanging worden gebruikt voor de volgende methodes/hoofdstukken:

  • Pincode; Hoofdstuk 2 Ben jij een kritische koper?, paragraaf 2 Wat kun je kopen?;
  • Percent; Hoofdstuk 2 Inkomsten en Uitgaven;
  • Index; Thema 1 Vakantie, Hoofdstuk 2 Productie;
  • Praktische economie; Hoofdstuk 1 De leerling als consument.

Voor de rekenvaardigheden staat het tijdrekenen centraal. Verder wordt er geoefend met het lezen van grafieken.

Benodigdheden

  • Twee lesuren van 50 minuten;
  • Voor iedere leerling een PC met internetverbinding;
  • Iedere leerling heeft oortjes nodig (leerlingen moeten filmpjes bekijken die aangegeven zijn door links in de PowerPoint presentatie. Hierin wordt informatie verstrekt over de opdracht die erop volgt);
  • Handout (invulformulier) waar de vragen op gemaakt kunnen worden;
  • Voor de tweede les hebben de leerlingen gegevens van thuis nodig. Laat ze in hun agenda noteren dat ze thuis vragen hoeveel hun huishouden ongeveer besteedt aan kleding.

Werkwijze

De leerlingen kunnen zelfstandig de lessen doorwerken. Als de leerlingen een les af hebben kunnen ze de standaard uitwerkingen bekijken. Omdat in deze lessen een actuele context wordt gebruikt (de website van het CBS) is het wel wenselijk dat de docent de actuele vragen bespreekt met de klas. De docent kan zelf kiezen op welke momenten en hoe vaak de stof centraal besproken wordt. Het is ook mogelijk de lessenserie klassikaal door te lopen. De docent kan de uitwerkingen opvragen via lerenmet@cbs.nl.