Cliptoets

In deze les leren leerlingen hoe je informatie verwerkt en interpreteert. Onderdeel van de les is een cliptoets: een animatiefilm die wordt onderbroken door meerkeuzevragen. De les is geschikt voor groep 7/8.

Wat biedt het lespakket?

De laatste jaren wordt er in het onderwijs steeds meer aandacht besteed aan mediawijsheid. En terecht. Door het groeiende media-aanbod kun je niet vroeg genoeg leren om content kritisch te beoordelen. Daar heb je de rest van je leven profijt van. Bij het maken van werkstukken en scripties bijvoorbeeld, of in je toekomstige beroep. In dit lespakket, dat is gerealiseerd door EDG Media, maken leerlingen kennis met CBS, leren ze hoe ze aan objectieve informatie en cijfers komen en hoe je deze informatie verwerkt en interpreteert.

Inhoud van het lespakket

Het lespakket bestaat uit:

  • een informatief introductiefilmpje: Op een doorsnee dag;
  • een cliptoets;
  • een verdiepingswerkblad;
  • een docentenhandleiding.

Kerndoelen

De inhoud van dit lespakket sluit goed aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Door het volgen van deze lessen krijgen leerlingen inzicht in grote getallen, weten ze wat CBS doet en leren ze hoe je informatie verwerkt en leest. Bovendien komen de volgende kerndoelen Nederlands en Rekenen/Wiskunde aan bod:

  • Nederlands, Schriftelijk onderwijs kerndoel 4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen;
  • Rekenen/Wiskunde, Wiskundig inzicht en handelen kerndoel 23: De leerlingen leren wiskundetaal te gebruiken;
  • Rekenen/Wiskunde, Getallen en bewerkingen kerndoel 26: De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Lessuggesties

De les beslaat een lesuur. In de docentenhandleiding leest u stap voor stap hoe u de les kunt laten verlopen en vindt u de antwoorden op de vragen en de links naar het filmpje en cliptoets.