© Hollandse Hoogte

Economische indicatoren Nederland en de Europese Unie

Deze animatie geeft een vergelijking van verschillende economische indicatoren in de Europese Unie.

Wat biedt de animatie?

De meest recente cijfers over economische groei (bbp), productie industrie, consumptie van huishoudens, investeringen in vaste activa, uitvoer goederen en diensten, consumentenprijsindex (HICP), werkloosheid (ILO-definitie), consumenten- en producentenvertrouwen in Nederland en de andere landen van de Europese Unie.

Boven het kaartje kan een indicator worden gekozen, bijvoorbeeld consumentenvertrouwen. Naast de kaart staat voor de gekozen indicator de ranglijst van Europese landen met de cijfers gesorteerd van laag naar hoog. De verticale lijn geeft steeds de gemiddelde score aan van de 28 EU-landen. Door op een land te klikken worden alle economische indicatoren van dat land getoond in vergelijking met de EU.

EU-kaart

Wat kun je ermee?

Deze animatie leent zich bij uitstek voor het vergelijken van Nederlandse economische indicatoren met die van andere Europese landen. Daarnaast wordt in één oogopslag duidelijke welke Europese landen voor-, dan wel achterlopen per economische indicator. Te zien is bijvoorbeeld dat de werkloosheid in ons land één van de laagste is in Europa en die in Spanje juist heel hoog.