Compendium voor de Leefomgeving

Het Compendium voor de Leefomgeving is een website met feiten en cijfers over de huidige situatie van milieu, natuur en landschap en van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. Het wordt gemaakt en bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR).

Hoe gebruik je het Compendium voor de Leefomgeving?

Het Compendium voor de Leefomgeving biedt informatie aan in drie thema’s: Milieu, Natuur en Ruimte. Deze thema’s zijn verdeeld in ongeveer dertig inhoudelijke dossiers, zoals Klimaatverandering in Nederland en Energieverbruik. In deze dossiers staat informatie over verschillende indicatoren in de vorm van een korte tekst en een kaart, grafiek of tabel.

Wat kun je ermee?

Het Compendium voor de Leefomgeving geeft informatie over veel onderwerpen zoals vergrijzing, klimaatverandering, bevolkingskrimp, duurzame energie, verstedelijking en nog veel meer. Deze informatie kan door de docent gebruikt worden als toelichting bij de les, of door de leerling als bron bij het schrijven van een (profiel)werkstuk. Niet alle indicatoren zijn eenvoudig opgezet, omdat zij soms specifiek antwoord geven op specialistische vragen van het beleid.

Door middel van de hyperlinks hieronder kan direct worden doorgeklikt naar het Compendium voor de Leefomgeving. Er zijn hyperlinks naar de startpagina en naar een aantal vaste onderwerpen over milieu, natuur en ruimte.

Relevante links

  • Energie en milieu, waaronder energieverbruik, duurzame energie en emissie broeikasgassen
  • Klimaatverandering, waaronder oorzaken en effecten, zomerse dagen in Nederland, en de kans op een Elfstedentocht
  • Verkeer en milieu, waaronder ontwikkelingen in verkeer, biobrandstoffen en geluidshinder
  • Water en milieu, waaronder waterverbruik, gevolgen voor natuur en milieu en oppervlaktewater in Nederland
  • Verstedelijking, waaronder opleidingsniveau per gemeente, bundeling verstedelijking en beschikbaarheid van groen in en om de stad