Bevolkingsgroei en vergrijzing

Kaarten die de regionale verschillen laten zien in de bevolkingsgroei en in de vergrijzing in Nederland.

Wat biedt de publicatie?

Vijf kaartjes laten per gemeente de bevolkingsgroei of –krimp, de aandelen jongeren en ouderen en de vergrijzing of ontgroening tussen 1999 en 2009 zien.

De bevolkingsontwikkeling is niet overal gelijk. In bijvoorbeeld Zuid-Limburg krimpt de bevolking, terwijl deze in de stedelijke gebieden juist toeneemt. Ook de leeftijd van inwoners verschilt per regio. In het zuiden en oosten van het land is het aandeel 65-plussers groter dan in bijvoorbeeld de provincie Utrecht en de steden van de Randstad.

Wat kun je ermee?

De kaartjes kun je kopiëren om te gebruiken in bijvoorbeeld een proefwerk. Ze kunnen onder andere gebruikt worden om:

  • op te zoeken in welke gebieden de bevolking toe- of afneemt en na te denken over mogelijke oorzaken hiervan;
  • op te zoeken in welke gebieden de bevolking jonger of ouder is en na te denken over mogelijke oorzaken hiervan;
  • na te denken over de gevolgen van de verschillen in bevolkingssamenstelling of -ontwikkeling tussen gebieden en over mogelijke beleidsreacties hierop;
  • de bevolkingssamenstelling in bepaalde gebieden te verbinden met het beroep op de sociale zekerheid per gemeente, zoals het aandeel wao-uitkeringen;
  • te oefenen met indexcijfers.

De onderliggende cijfers van onderstaande kaartjes kun je terugvinden in een StatLine-tabel, de online database van het CBS.

Bevolkingsontwikkeling, 1999-2009 (1999 = 100)

Bevolkingsontwikkeling, 1999-2009 (1999 = 100)

Aandeel 65-plussers, 2009

Aandeel 65-plussers, 2009

Aandeel 0-25-jarigen, 2009

Aandeel 0-25-jarigen, 2009

Ontwikkeling 65-plussers, 1999-2009 (1999 = 100)

Ontwikkeling 65-plussers, 1999-2009 (1999 = 100)

Ontwikkeling 0-25-jarigen, 1999-2009 (1999 = 100)

Ontwikkeling 0-25-jarigen, 1999-2009 (1999 = 100)