Belastingopbrengsten

De animatie Belastingopbrengsten brengt de opbrengst van alle belastingen en andere heffingen in de afgelopen 10 jaar in beeld.

Wat is de animatie Belastingopbrengsten?

De animatie Belastingopbrengsten toont de verdeling en de ontwikkeling van de opbrengsten van alle belastingen, heffingen en leges bij het Rijk, de provincies met de waterschappen en de gemeenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van taartdiagrammen, staafdiagrammen en lijndiagrammen. Er kan voor gekozen worden om de belastingopbrengst in totaal of per Nederlander te bekijken.

Hoe gebruik je de animatie?

Een taartdiagram geeft de totale opbrengst van belastingen met daarbij een onderverdeling naar Rijk, provincies & waterschappen en gemeenten. Door te schuiven met de balk onder de figuur kan het jaar aangepast worden. Wil je meer weten over de belastingen per overheidslaag, dan kan je op de betreffende taartpunt klikken. Het is ook mogelijk om alle belastingen samen -ongeacht wie de belasting inde- als ingang te kiezen.

Kies je in het taartdiagram bijvoorbeeld voor de ingang ‘Rijksbelastingen’, dan ontvouwt zich een scherm waarop je de verdeling van de opbrengst van het Rijk naar de belangrijkste belastingsoorten kunt zien (bijvoorbeeld. loonbelasting, vennootschapsbelasting en tabaksaccijns). Van hieruit kun je op allerlei manieren keuzes maken. Je kunt zelf belastingen aan- of uitvinken, ze vergelijken met andere belastingen en de stijging of daling zien ten opzichte van een zelf te kiezen basisjaar. Daarnaast kun je onderscheid maken tussen de totale belastingopbrengst voor heel Nederland of de gemiddelde opbrengst per inwoner.

Dezelfde mogelijkheden zijn er voor de belastingen van ‘provincies & waterschappen’ of ‘gemeenten’. Dan kom je terecht in de wereld van de lokale belastingen (bijvoorbeeld onroerendzaakbelasting en rioolrechten).

Wat kun je ermee?

De Belastinganimatie geeft een actueel beeld van de verdeling van de verschillende soorten belasting. Met de Belastinganimatie kun je:

  • uitzoeken hoe de belastingopbrengsten zich de afgelopen jaren ontwikkeld hebben; 
  • afleiden hoe de opbrengsten tussen centrale en lokale overheden zich tot elkaar verhouden; 
  • opzoeken wat het gemiddelde bedrag per inwoner is;
  • uitrekenen welke belastingen het hardst zijn gestegen;
  • oefenen met een taartdiagram, staafdiagram en lijngrafiek.

Hoe wordt de animatie gemaakt?

De cijfers van de Belastingopbrengsten worden gemaakt op basis van overzichten van het Ministerie van Financiën (de belastingdienst) en begrotingen van waterschappen, provincies en gemeenten. De cijfers worden jaarlijks ververst.

Klik op de onderstaande link om naar de animatie toe te gaan.