Barometer Beroepsbevolking

De Barometer Beroepsbevolking is een schematische weergave van de binding van personen met de arbeidsmarkt.

Wat is de Barometer Beroepsbevolking?

De Barometer Beroepsbevolking geeft een schematische weergave van alle personen van 15 tot 75 jaar onderverdeeld naar hun binding met de arbeidsmarkt. Zijn ze werkzaam? Zo niet, willen ze dan werk of juist niet? Zijn ze actief op zoek?

Hoe wordt de Barometer Beroepsbevolking gemaakt?

De cijfers van de Barometer Beroepsbevolking worden gemaakt op basis van de Enquête Beroepsbevolking. Dit is een onderzoek waarin aan mensen wordt gevraagd of ze werk hebben of op zoek zijn naar werk. Ieder kwartaal komen de nieuwste cijfers uit dit onderzoek in de Barometer Beroepsbevolking.

Meer informatie over de Enquête Beroepsbevolking vindt u op de website van CBS.

Hoe gebruik je de Barometer Beroepsbevolking?

In de schematische weergave is te zien welke groepen binnen de bevolking van 15 tot 75 jaar CBS onderscheidt. Wanneer je klikt op een blok dat één van de groepen voorstelt, dan word je doorgelinkt naar een pagina waarop uitgelegd wordt hoe de omvang van die groep zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Ook kun je zien of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen en tussen laag- en hoogopgeleiden.

Wat kun je ermee?

De Barometer Beroepsbevolking geeft je een overzicht van groepen mensen en hun binding met de arbeidsmarkt. Die groepen tellen samen op tot de totale bevolking van 15 tot 75 jaar. Economische ontwikkelingen zorgen voor verschuivingen. Zo zal je zien dat wanneer het slechter gaat met de economie er minder werkenden en meer werklozen komen. Mensen die hun baan verliezen behoren immers niet langer tot de werkenden. Zij komen in een andere groep terecht. Welke dat is, hangt bijvoorbeeld af van of zij wel of niet op zoek gaan naar ander werk.