© ANP

Werklozen

Volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO) is iemand werkloos als hij tussen 15 en 75 jaar is, geen betaald werk heeft, actief op zoek is en beschikbaar is. Het aantal werklozen verschilt van het aantal werkloosheidsuitkeringen. Iemand heeft pas recht op een WW-uitkering, als hij of zij eerder gewerkt heeft.

Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet het verschil in het aantal werklozen in een jaar ten opzichte van een jaar eerder worden geschat.

In 2020 is het aantal werklozen voor het eerst sinds 2015 toegenomen. Er waren gemiddeld 357 duizend mensen werkloos, 43 duizend meer dan in 2019. Het werkloosheidspercentage in Nederland liep op van 3,4 procent in 2019 naar 3,8 procent in 2020.

In vergelijking met de kredietcrisis in 2009 bleef de toename van de werkloosheid in 2020 beperkt. Dat is onder meer te danken aan de omvangrijke steunmaatregelen van de overheid om zo veel mogelijk mensen aan werk te houden. Mede hierdoor was ook het aantal faillissementen in 2020 het laagst in deze eeuw en het verlies aan werkgelegenheid relatief klein.

Werkoze beroepsbevolking (Internationale definitie)
 x 1 000
2005489
2006419
2007355
2008318
2009381
2010435
2011434
2012516
2013647
2014660
2015614
2016538
2017438
2018350
2019314
2020357