Uitvoer goederen en diensten

De uitvoer betreft alle goederen en diensten die vanuit Nederland aan het buitenland worden geleverd.

Vul in: %-groei van de uitvoer goederen en diensten t.o.v. jaar eerder in 1 decimaal.

Het CBS publiceert cijfers van de uitvoer per maand, kwartaal en jaar. Om cijfers van verschillende jaren goed te kunnen vergelijken, wordt naast de waarde van de uitvoer ook het volume bepaald. Bij het volume wordt rekening gehouden met veranderingen in prijs, dus met de reële ontwikkeling. De prijzen van de uitgevoerde producten kunnen namelijk nogal sterk fluctueren door de tijd heen.

Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet de procentuele verandering worden gegeven van het volume van de uitvoer van goederen en diensten in een jaar, ten opzichte van een jaar eerder.

In 2020 lag de uitvoer van goederen en diensten 4,3 procent lager dan in 2019. Nederland exporteerde in 2020 beduidend minder transportmiddelen en aardolieproducten dan een jaar eerder. De uitvoer van chemische producten groeide daarentegen het hardst. De export van Nederlands fabricaat kromp met 2,6 procent, terwijl de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) 1,8 procent lager uitkwam. De uitvoer van diensten (onder meer de uitgaven van buitenlandse bezoekers in Nederland) was door het vrijwel stilgevallen internationale toerisme fors lager dan in 2019.

De uitvoer van goederen en diensten lag vorig jaar 5,2 procent hoger dan in 2020. Er zijn vooral meer machines en chemische producten uitgevoerd. De export van Nederlands fabricaat groeide met 4,3 procent, terwijl de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) 12,4 procent hoger uitkwam.

Uitvoer goederen en diensten (volume)
 %-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
20055,8
20067,2
20075,4
20081,6
2009-8,6
20109,7
20115,2
20123,3
20132,5
20144,5
20157,4
20161,7
20176,5
20184,3
20192
2020-4,3
20215,2