Consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen geeft informatie over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie.

Vul in: de stand van het consumentenvertrouwen in december (in gehele getallen).

Consumenten worden gevraagd naar hun oordeel over hun huidige financiële situatie in de afgelopen 12 maanden, hun financiële situatie in de komende 12 maanden, of ze het een gunstig moment vinden voor het doen van grote aankopen, de economische situatie in de afgelopen 12 maanden en economische situatie in de komende 12 maanden. Van iedere vraag wordt het saldo van positieve en negatieve antwoorden in procenten van het totaal aantal antwoorden bepaald. Het consumentenvertrouwen is het rekenkundig gemiddelde van deze vijf deelvragen.

Het CBS publiceert elke maand het voor seizoen gecorrigeerde consumentenvertrouwen. Voor de ConjunctuurBekerStrijd moet het seizoengecorrigeerde consumentenvertrouwen in december worden geschat. Het gemiddelde consumentenvertrouwen van de afgelopen twintig jaar is -4. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit, namelijk 36. Het dieptepunt werd begin 2013 bereikt met -41. In 2017 waren consumenten vol vertrouwen en was de indicator gemiddeld 24. In april 2020 zakte het vertrouwen in door de coronacrisis. Aan het eind van 2020 krabbelde het iets op en kwam het vertrouwen in december uit op -20. Het herstel zette in de eerste helft van 2021 door en in juni lag het vertrouwen op -3. In de laatste maanden zakte het vertrouwen van consumenten echter helemaal weg tot -25 in december. Dat hing waarschijnlijk samen met de doorzeurende coronaperikelen en de hoge inflatie.

Consumentenvertrouwen, december
 Gemiddelde van de deelvragen (gemiddelde van de deelvragen)
2005-10
200616
20072
2008-26
2009-7
2010-7
2011-36
2012-38
2013-11
2014-4
201513
201621
201725
20189
2019-2
2020-20
2021-25