Te voorspellen indicatoren

Voorspellen

Een voorspelling doen kan op verschillende manieren. Je kunt kijken in een glazen bol. Je kunt uit je duim zuigen. Maar je kunt deze ook doen op basis van feiten en cijfers. Hieronder vind je informatie over de tien indicatoren die jullie gaan voorspellen. Je leest wat het begrip inhoudt en hoe het CBS deze indicatoren meet. Voordat je iets kunt meten is het belangrijk om overeenstemming te hebben over wat je meet (of telt), maar ook wat niet. Afbakening van het begrip is dus erg belangrijk.

Conjunctuur

De economie is continu in beweging. Een belangrijk kenmerk van de conjunctuur is dat deze cyclisch verloopt. Perioden van hoge groei wisselen af met perioden van nauwelijks groei, of zelfs krimp. Dit alles is afhankelijk van vraag en aanbod. De conjunctuur is een samenspel van verschillende factoren of indicatoren.

De Conjunctuurklok van het CBS geeft een overzicht van de conjuncturele fase waarin de economie zich op dit moment bevindt. Door de tijdsbalk aan te passen kun je zien welke indicatoren ten opzichte van een maand eerder zijn veranderd. Bekijk de Conjunctuurklok voordat je met de aparte indicatoren aan de slag gaat. Hoe beïnvloedt de Conjunctuurklok jullie voorspellingen?