Handleiding voor docenten

In deze handleiding voor docenten staat meer gerichte informatie over de ConjunctuurBekerStrijd, inclusief de lijst met te voorspellen indicatoren en manieren waarop de wedstrijd geïmplementeerd kan worden in de economieles.

De ConjunctuurBekerStrijd is een wedstrijd waarbij klassen onder leiding van hun docent het verloop van de Nederlandse economie voorspellen. Docenten kunnen vanaf september 2020 hun klas(sen) inschrijven voor de editie 2020/'21.

Wat is de ConjunctuurBekerStrijd?

De ConjunctuurBekerStrijd is een klassenwedstrijd die wordt georganiseerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze competitie strijden klassen onder leiding van hun economiedocent wie de beste voorspelling doet van de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Dit doen ze aan de hand van tien indicatoren die CBS ook gebruikt om de conjunctuur te analyseren. De leerlingen doen onder andere onderzoek naar conjuncturele indicatoren en historische cijfers, verdiepen zich in belangrijke handelspartners van Nederland, en bekijken ontwikkelingen elders in de wereld. Zo proberen de leerlingen een voorspelling te doen van bijvoorbeeld het werkloosheidspercentage van het huidige jaar. Deze wedstrijd past in het concept 'Goede tijden, slechte tijden' uit het examenprogramma van de Commissie Teulings.

Wat moeten leerlingen voorspellen?

De volgende 10 indicatoren moeten leerlingen voorspellen:

 1. De AEX-index - slotkoers 31 december 2020
 2. Het bruto binnenlands product - percentage groei 2020 ten opzichte van 2019
 3. De consumentenprijzen (CPI) - gemiddelde stijging 2020
 4. Het consumentenvertrouwen - stand december 2020
 5. De consumptie door huishoudens - percentage groei 2020 ten opzichte van 2019
 6. Faillissementen – totaal aantal in 2020
 7. Prijzen bestaande koopwoningen - percentage groei 2020 ten opzichte van 2019
 8. Investeringen in vaste activa - percentage groei 2020 ten opzichte van 2019
 9. De uitvoer van goederen en diensten - percentage groei 2020 ten opzichte van 2019
 10. Werklozen - toe-/afname aantal werklozen in duizendtallen in 2020 ten opzichte van 2019

Voor wie is de ConjunctuurBekerStrijd?

De ConjunctuurBekerStrijd is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo met het vak economie en/of M&O in hun profiel. Deelname gebeurt per klas en is gratis.

Hoe werkt de ConjunctuurBekerStrijd?

Vanaf september 2020 kun je door middel van het inschrijfformulier je klas(sen) aanmelden. Tussen 2 september en 18 oktober 2020 kun je de voorspelling van je klas(sen) insturen via een online invulscherm. Daarnaast kunnen leerlingen om tot een goede voorspelling te komen voor elke indicator gebruik maken van een korte uitleg met handige links naar bijvoorbeeld tabellen op StatLine, visualisaties, filmpjes of websites.

Er zijn meerdere mogelijkheden om tot een voorspelling te komen met je economieklas, bijvoorbeeld:

 • De leerlingen doen als huiswerkopdracht voorspellingen voor elke indicator (eventueel in duo’s). Bespreek dit vervolgens in de les en gebruik het gemiddelde van alle voorspellingen als uiteindelijke inzending;
 • Laat elke leerling een onderbouwde voorspelling doen van alle indicatoren. Maak vervolgens per indicator een groep leerlingen die qua voorspelling ver uit elkaar liggen en laat ze samen tot een gezamenlijke voorspelling komen;
 • Deel de klas in in twee- of drietallen en laat elk groepje een voorspelling maken van één indicator. Laat de leerlingen vervolgens kort in de les presenteren hoe ze tot de voorspelling zijn gekomen.

Misschien moeten sommige "teams" wel overleggen en samenwerken bij het voorspellen van hun indicator?

Uiteraard staat de vorm van het komen tot een voorspelling vrij. In voorgaande edities besteedden de meeste docenten ongeveer 2 lesuren aan de wedstrijd.

Wat kan mijn klas winnen?

De klas die het beste het verloop van de economie heeft voorspeld, wint de trofee en een mooie prijs. De prijsuitreiking vindt in maart/april 2021 plaats. Meer informatie hierover volgt nog.

Voor vragen kunt u contact opnemen via lerenmet@cbs.nl.