CBS Urban Data Center/Schagen

Op 23 oktober 2018 opende het elfde Urban Data Center en wel in Schagen. In Schagen krijgt de samenwerking tussen gemeente en het Centraal Bureau voor de Statistiek de naam Research Data Center. Dit is het eerste center in de provincie Noord-Holland. In het Research Data Center werken de gemeente en het Centraal Bureau voor de Statistiek samen om lokale beleidsvragen te beantwoorden met het gebruik van cijfers uit (nieuwe) databronnen.

Op 23 september 2019 hebben de gemeente Schagen en het Centraal Bureau voor de Statistiek de samenwerking verlengd.

Maatwerk

Filter op jaar:
  1. Jeugdhulp en sociale cohesie in Schagen, 2012-2018
  2. Buitenlandse werknemers in Schagen, 2018
  3. Energietransitiematrix Schagen deel 1: basisindicatoren (herziene versie)
  4. Verhuizingen op de kaart, 2017 en 2018
  5. Leegstand bedrijven en winkels in Schagen, 2018
  6. Verkleuring op bedrijventerreinen in Schagen, 2010-2018