CBS Urban Data Center/Schagen

Op 23 oktober 2018 opende het elfde Urban Data Center en wel in Schagen. In Schagen krijgt de samenwerking tussen gemeente en het Centraal Bureau voor de Statistiek de naam Research Data Center. Dit is het eerste center in de provincie Noord-Holland. In het Research Data Center werken de gemeente en het Centraal Bureau voor de Statistiek samen om lokale beleidsvragen te beantwoorden met het gebruik van cijfers uit (nieuwe) databronnen.

Het bijzondere is dat er in de aanloop naar de vorming van het RDC al divers onderzoek is gedaan zodat de gemeente kon ervaren wat de meerwaarde van een UDC vormt. Zo is het jeugdbeleid onderzocht en het gebruik van twee gemeentelijke armoederegelingen in Schagen. Bovendien is er een rapportage arbeidsre-integratie Schagen en Den Helder gemaakt.

Maatwerk