CBS Urban Data Center/Eindhoven

Het CBS en de gemeente Eindhoven bundelen hun krachten binnen het CBS Urban Data Center/Eindhoven. In dit samenwerkingsverband komt de kennis van het CBS over onder meer data-infrastructuur, dataverwerking en privacy samen met de ambitie van de gemeente Eindhoven om zich te ontwikkelen tot een datagestuurde smart society. Het CBS Urban Data Center/Eindhoven ging op 22 september 2016 van start.

CBS Urban Data Center/Eindhoven werkt aan onder meer het samenstellen van buurtgerichte informatie, het verrijken van gegevens over bedrijven om bijvoorbeeld leegstand inzichtelijk te maken en het in kaart brengen van bezoekersstromen. Eén van de speerpunten is het inzichtelijk maken van de regionale gevolgen van nationale ontwikkelingen. Het CBS levert expertise over de inzet van nieuw (big data-)bronnen en de integratie van CBS-data met gegevens van de gemeente Eindhoven om deze regionale vertaalslag te kunnen maken.

Maatwerk

Filter op jaar:
  1. Economische groei in Eindhoven, 2019*