Productieplafond (stikstof en fosfaat)

Nederland moet zich voor het gebruik van dierlijke mest houden aan de norm in de Nitraatrichtlijn van 170 kilogram stikstof per hectare. Onder voorwaarden mag Nederland afwijken van deze norm (derogatie). De voorwaarden waaronder derogatie wordt verleend zijn in 2023 verder aangescherpt.

Een voorwaarde voor het verlenen van derogatie is dat de hoeveelheid stikstof in de mest met ingang van 2022 in Nederland niet hoger is dan 489,4 miljoen kilogram. Voor fosfaat geldt een maximum van 150,7 miljoen kilogram. De productieplafonds zijn door de Europese Commissie in het derogatiebesluit van 30 september 2022 gelijkgesteld aan de productie van de Nederlandse veestapel in 2020.

Met ingang van 2023 wordt de derogatie afgebouwd en vanaf 2026 is er geen derogatie meer voor Nederland. Met ingang van 2025 worden de productieplafonds aangescherpt tot 440 miljoen kilogram stikstof en 135 miljoen kilogram fosfaat. Om onder de toekomstige plafonds uit te komen moet de stikstofproductie zoals berekend voor 2023 dalen met 5 procent en de fosfaatproductie met 8 procent.