Jongvee

Vrouwelijke runderen in de melkveehouderij, van kalfjes tot het moment waarop zij zelf een kalf krijgen.