Reizigerskilometer

Wanneer het in dit bericht over kilometers gaat, worden daar reizigerskilometers mee bedoeld. Een reizigerskilometer is een meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van een reiziger over een afstand van één kilometer.