Gemiddelde loopafstand per persoon

Dit is de gemiddelde afstand te voet berekend over alle personen woonachtig in Nederland van 6 jaar of ouder met uitzondering van personen in tehuizen en instellingen. In het gemiddelde zijn ook personen meegenomen die op de enquêtedag geen verplaatsingen hebben gemaakt.