Psychische klachten

Of iemand psychische klachten heeft is bepaald aan de hand van antwoorden op de vijf vragen uit de Mental Health Inventory-5 (MHI-5). De vragen gaan over de gemoedstoestand van jongeren in de 4 weken voorafgaand aan de enquête, waaronder ‘Voelde je je neerslachtig en somber?’ en ‘Zat jij zo erg in de put dat niets je kon opvrolijken?’ Daar konden de deelnemers zes antwoorden op geven, variërend van ‘nooit’ tot ‘voortdurend’. Gebaseerd op de antwoorden is een score tussen 0 (zeer ongezond) en 100 (perfect gezond) berekend. Jongeren met een score onder de 60 zijn aangemerkt als mensen die psychische klachten hebben.